Het XXVIe bestuur der N.S.U.

Waarde lezer,

Het is een groot voorrecht om deze vereniging te mogen leiden dit jaar! Bestuur Kalkman bestuurt dit jaar onder het thema ‘Exemplum’, o.d.z. Woorden onderwijzen, voorbeelden doen navolgen.

In de studentenwereld hebben woorden grote waarde, het gesproken en geschreven woord vloeit rijkelijk door de collegebanken, de studentenhuizen en de Sociëteiten van onze stad. Het woord an sich heeft aldus een grote kracht, die toch niet te vergelijken valt met de kracht van  een levend voorbeeld. Een student die uitleeft wat hij zegt, een studente die door haar levensstijl getuigt van waar zij in gelooft. Dan gebeurt er iets, dan kan God zichtbaar worden door ons leven. Dan kunnen we getuigen van het levende Woord dat ons verlicht, en dat gegrondvest is in de hoop, het geloof en de liefde. Ons verlangen voor dit jaar is dat de leden van N.S.U. zullen groeien als levende voorbeelden van de al even levende God.

Weet u welkom op de borrel, iedere dinsdag en donderdag vanaf 22:00 aan de Boothstraat 10!

Niek Kalkman

h.t. Praeses der N.S.U.

Op de ledenpagina vind u het jaarbeleid en de jaarplanning.

Op de onderstaande mail adressen kan u ons bereiken:

h.t. Praeses | Niek Kalkman | praeses@nsutrecht.nl

h.t. Ab Actis | Jan van Hoven | abactis@nsutrecht.nl

h.t. Quaestor | Irene Bos | quaestor@nsutrecht.nl

h.t. Vice-Praeses | Irith Vrijmoeth | vicepraeses@nsutrecht.nl

h.t. Assessor | Marco de Bok | assessor@nsutrecht.nl

h.t. Herus | Ruben van der Loo |  herus@nsutrecht.nl